Stowarzyszenie

Cel stowarzyszenie Kreatywny Senior

Stowarzyszenie Kreatywny Senior – Celem jest wspieranie środowiska Seniorów. Odpowiedź na wyzwania jakie stawia przed Seniorami aktualny czas i przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie ze sobą proces starzenia się społeczeństwa. W tym jego konsekwencjom społecznym, politycznym, a przede wszystkim ekonomicznym.

Misja stowarzyszenie Kreatywny Senior

Misją Stowarzyszenia jest włączenie osób starszych do aktywnego budowania wspólnoty mieszkańców miasta. Aktywizacja poprzez prowadzenie CENTRUM SENIORA oraz innych form wsparcia opartych na ich potencjale, kompetencjach i kreatywności. Stowarzyszenie kieruje się przede wszystkim przekonaniem, że odpowiedzialna, pełna szacunku i empatii pomoc Seniorom przyczynia się do poprawy jakości ich życia.

Zarząd stowarzyszenia

Prezes – Barbara Stafiej

Wiceprezes – Danuta Wojnar-Płaza

Skarbnik – Marta Wytrwał

Kontakt do stowarzyszenia

e-mail: rzcentrumseniora@gmail.com
rzeszowskiecentrum@gmail.com

tel: 727 703 688

Facebook: Rzeszowskie Centrum Seniora

Rzeszowskie Centrum Seniora

Stowarzyszenie „Kreatywny Senior z Rzeszowie” stworzyło Rzeszowskie Centrum Seniora. Powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Rzeszowa a także środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Centrum powstało w odpowiedzi na potrzebę konsolidacji wszelkich działań na rzecz szerokorozumianego środowiska senioralnego, Począwszy od sprawnej komunikacji i przepływu informacji z podmiotami, instytucjami, osobami działającymi na rzecz środowiska senioralnego oraz interesariuszami.

Podejmowane działania na rzecz podnoszenia jakości życia Seniorów miasta Rzeszowa były rozproszone. Informacja o nich nie zawsze i nie we właściwym czasie docierała do adresatów. Dlatego też potrzebne było jedno „Centrum”, w którym potencjał podmiotów, instytucji, osób z dużym doświadczeniem w działaniu na rzecz Seniorów, zostałby w pełni wykorzystany. „Miejsce” w którym efekty zostają pomnożone, a realizatorom działań udzielone będzie profesjonalne wsparcie. Takim miejscem jest:

Rzeszowskie Centrum Seniora.

Celem Centrum jest prowadzenie różnego rodzaju działań.Przede wszystkim działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, wspierającym, integrującym oraz inicjującym na rzecz osób w wieku 60+, ich rodzin i interesariuszy.

Centrum Seniora wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych. Stwarza ono warunki do wszechstronnego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego, a także przygotowania do godnego życia na emeryturze.

Centrum jest miejscem spotkań, działań, wydarzeń a także platformą wymiany informacji. Jest przestrzenią wirtualną otwartą dla wszystkich, którzy działają i chcą przyłączyć się do działań na rzecz środowiska senioralnego.

Efektami działania Centrum jest wzmacnianie potencjału i działań wszystkich działających na rzecz środowiska senioralnego. Działania poprzez dostarczanie im aktualnych informacji, umożliwienie stałej komunikacji, wsparcie w pozyskiwaniu partnerów, kontaktowaniu z mentorami. Wsparcie w tworzeniu, rozwijaniu i wdrażaniu pomysłów, wsparciu technicznym, w tym w zakresie technologii komunikacyjnych. Reprezentowanie środowiska senioralnego na arenie regionalnej, krajowej, międzynarodowej a także partycypacja w tworzeniu prawa dotyczącego Seniorów.

Zapraszam do zapoznania się też z informacjami na temat aplikacji Senior w Sieci.

Categories:

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.