InfrastrukturaMiasto

Strefa Płatnego Parkowania

27.6Kwyświetleń

Strefa płatnego parkowania

17 listopada 2015 roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę, dzięki której w Rzeszowie powstała strefa płatnego parkowania. Uchwała reguluje również kwestie opłat za postój, opłat dodatkowych oraz abonamentowych. W kolejnych latach wprowadzane były zmiany do tej uchwały, ostatnia była 25 lutego 2020.

Wielkość strefy na przestrzeni lat uległa zmianie, a jej obecny kształt wygląda tak:

strefa płatnego parkowania
strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania została podzielona na 4 podstrefy:

 • Podstrefa Iniebieska
 • Podstrefa IIpomarańczowa
 • Podstrefa III zielona
 • Podstrefa IVczerwona
Poszczególne podstrefy obejmują sobą następujące ulice:

Podstrefa I to ulice: Marcina Borelowskiego, Stefana Czarneckiegodo Wiaduktu Tarnobrzeskiego, wzdłuż torów kolejowych do Łącznej i dalej ulicami: Łączną, Stefana Batorego, Aleksandra Fredry, Bartosza Głowackiego, Targową, Fryderyka Szopena, Aleją Lubomirskich, Zamkową, płk. Leopolda Lisa –Kuli, płk. Łukasza Cieplińskiego, ks. Józefa Jałowego,

Podstrefa II – to ulice: Stefana Batorego, Onufrego Kopczyńskiego do rzeki Wisłok, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do Mostu Zamkowego i dalej ulicami: Wojciecha Kilara, Teofila Lenartowicza, pl. Śreniawitów, Jarosława Dąbrowskiego, Zofii Chrzanowskiej, Mariana Langiewicza do przejazdu kolejowego i wzdłuż torów kolejowych do ul. ks. Józefa Sondeja i dalej ulicami: ks. Józefa Jałowego (z wyłączeniem tejże ulicy), płk. Łukasza Cieplińskiego (z wyłączeniem tejże ulicy), płk. Leopolda Lisa -Kuli (z wyłączeniem tejże ulicy), Zamkową (z wyłączeniem tejże ulicy), Aleją Lubomirskich (z wyłączeniem tejże ulicy), Fryderyka Szopena (z wyłączeniem tejże ulicy), Targową (z wyłączeniem tejże ulicy), Bartosza Głowackiego (z wyłączeniem tejże ulicy), Aleksandra Fredry, Stefana Batorego, Łączną (z wyłączeniem tejże ulicy), wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego,

Podstrefa III to ulice: od Wiaduktu Tarnobrzeskiego, wzdłuż torów kolejowych do Gołębiej i dalej ulicami: Gołębią, Warszawską, Ronda Jana Pawła II, Lubelską, Gen. Stanisława Maczka (z wyłączeniem tejże ulicy), Lucjana Siemieńskiego, Stanisława Żółkiewskiego do wiaduktu kolejowego, wzdłuż torów kolejowych do Wiaduktu Tarnobrzeskiego,

Podstrefa IV to ulice: pl. Śreniawitów (z wyłączeniem tejże ulicy), Teofila Lenartowicza, Wojciecha Kilara(z wyłączeniem tejże ulicy)do Mostu Zamkowego, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do kładki pieszo-rowerowej przy Parku Kultury i Wypoczynku i dalej do skrzyżowania Hetmańskiej z Wincentego Pola, i dalej Wincentego Pola(z wyłączeniem tejże ulicy), Jarosława Dąbrowskiego (z wyłączeniem części ulicy od skrzyżowania z Zofii Chrzanowskiej do pl. Śreniawitów).

Tutaj jest mapka obrazująca strefę parkowania Mapa Strefy. (kliknij na podstrefę,a pokażą się informację)

Opłaty za postój w strefie

Strefa płatnego parkowania jest można tak powiedzieć czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Tylko w te dni i w tych godzinach są pobierane opłaty za parkowanie. W weekendy i święta postój jest bezpłatny.

Opłaty w poszczególnych podstrefach wyglądają następująco:

Podstrefa I, a także
Podstrefa III

 • pierwsza godzina – 2,50 zł
 • druga godzina – 3,00 zł;
 • trzecia godzina – 3,60 zł;
 • czwarta i każda kolejna godzina – 2,50 zł.

Podstrefa II, a także
Podstrefa IV

 • każda godzina w cenie 2,00 zł

Mieszkańcy którzy zamieszkują na terenie strefy płatnego parkowania mają możliwość nabycia abonamentu w kwocie:

 • za pierwszy i drugi pojazd w gospodarstwie domowym – 10 zł/miesiąc za każdy pojazd
 • za trzeci i następny pojazd w gospodarstwie domowym – 100 zł/miesiąc za każdy pojazd

Abonament zwykły za parkowanie kosztuje odpowiednio:

 • Podstrefa I250 zł miesięcznie,
 • Podstrefa II150 zł miesięcznie
 • Podstrefa III150 zł miesięcznie
 • Podstrefa IV150 zł miesięcznie,

Abonament dla pojazdów hybrydowych za parkowanie kosztuje odpowiednio:

 • Podstrefa I125 zł miesięcznie,
 • Podstrefa II75 zł miesięcznie
 • Podstrefa III75 zł miesięcznie
 • Podstrefa IV75 zł miesięcznie

Abonament dla osób niepełnosprawnych wynosi 1,00zł/miesięcznie za pojazd i obejmuje on parkowanie w całej strefie parkowania. Jednak bez opłat osoba niepełnosprawna może zaparkować na miejscach specjalnie oznaczonych np. koperta.

Opłata dodatkowa za brak opłacenia postoju wygląda następująco:

 • 30,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu sporządzenia wezwania,
 • 40,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój,
 • 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).

Termin maksymalny na dokonanie opłaty dodatkowej to 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

Zasady nabywania abonamentu dla mieszkańca

Jedna osoba zamieszkująca w strefie może nabyć jeden abonament mieszkańca. Abonament uprawnia do postoju pojazdu przy ulicy której on dotyczy oraz 2 ulicach położonych najbliżej miejsca zamieszkania.

Wniosek o wydanie abonamentu powinien zostać złożony za pośrednictwem COSPP (Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania)

Warunki abonamentowe

Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać abonament mieszkańca:

 • zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa w nieruchomości położonej w obrębie danej podstrefy. Przedstawienie dokumentów poświadczających miejsce zamieszkania oraz uprawnienie do dysponowania pojazdem.
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasta Rzeszów, przedłożenie do wglądu w COSPP:

a) oryginału pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczonej przez właściwy Urząd Skarbowy w Rzeszowie (czyli zawierającą prezentatę, pieczątkę urzędu w oryginale) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,

lub

b) oryginału formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczonego przez właściwy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, (zawierającego prezentatę, pieczątkę urzędu w oryginale),w którym wskazano obszar Gminy Miasta Rzeszów jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego

lub

c) zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Gminy Miasta Rzeszów jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Dane adresowe

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
35 – 010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A
tel. 017 748 25 85

W celu usprawnienia obsługi klienta proszę się wcześniej umówić na wizytę:

Sekretariat MATiP: 17-748-25-85,
Biuro Obsługi Klienta SPP: 17-748–25-90,
Dział Finansowo-Księgowy (windykacja): 17-748-29-16, 17-748-25-82, 17-748-25-88,
E-MAIL: sekretariat@matip.erzeszow.pl
Adres strony internetowej www: www.matip.ires.pl

Źródłem informacji jest Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z 17 listopada 2015r oraz Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z 25 lutego 2020r.

Szereg informacji znajduje się również na stronie MATiP (Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów) http://www.matip.ires.pl/ oraz na infolinii Urzędu Miasta Rzeszowa 17 788 99 00

32 komentarze

 • Czy można parkować w strefie na chwilę bez płacenia? Tzn np
  *Dzwoni telefon zatrzymuje się na minutę żeby odebrać.
  * do 5 min. Podjeżdżam po mamę do lekarza nie opuszczam samochodu. Mama przychodzi i dojeżdżamy.
  Czy jest określony czas żeby chwilę przystanąć?

  • Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące strefy to mówią one że opłatę za parkowanie należy uiścić w ciągu 10 minut. Nigdzie nie ma wzmianki o czasie darmowym czy czymś podobnym. Sytuacja w której Pan parkuje i nie wysiada z auta może być różnie odebrana przez kontrolera. Tak jak mówię jest 10 minut na opłacenie parkowania. Wiec myśle że nie ma problemu z tym żeby się po kogoś zatrzymać czy wysadzić. Sam nie raz tak robiłem i nie było zbitym problemu.
   Sytuacja jest inna jak Pan podjedzie i w tym momencie będzie tam kontroler. Bo na przykład po 10 minutach sprawdzi czy Pan dalej stoi i wtedy może naliczyć opłatę dodatkową 😊

 • Witam,
  Czy opłata dotyczy każdego dowolnego miejsca na terenie danej strefy, czy muszą być wyznaczone miejsca postojowe, gdzie należy opłacić postój?
  Przykład: Jestem w strefie pomarańczowej, są miejsca postojowe przy ulicy oznaczone znakiem poziomym i pionowym jako parking, obok jest parkometr. W tym miejscu rozumiem, że jasne jest, że trzeba opłacić postój. Ale kawałek dalej jest miejsce gdzie można zaparkować przy ulicy, ale tam już nie ma parkometru, ani konkretnie znaków pionowych i poziomych „P” (parking). Czy tam również muszę wnieść opłatę (bo nadal jestem w strefie pomarańczowej), czy nie musze, bo to miejsce już jest „poza” oznaczeniem i parkomertem?

  • Witam,
   Jeżeli chodzi o płatności w strefie to dotyczy to całej strefy, poza miejscami oznaczonymi jako Parking bezpłatny. Nie ma znaczenia czy przy danych miejscach znajduje się parkometr czy nie. Niestety nie ma tyle sprzętu żeby w każdym miejscu je postawić. Tak samo przy każdym miejscu nie będzie znaku, zazwyczaj jest on na początku i na końcu ciągu miejsc czy też ulicy. Tak więc jeżeli nie ma oznaczenia ze się skończył parking płatny to na pewno jest płatny 🙂

   • Rozumiem, i to samo tyczy się mieszkańca, który ma wykupiony abonament mieszkańca w danej strefie, w której mieszka?

    • Mieszkaniec ma wykupiony abonament na konkretny adres. Do tego może parkować przy najbliższej ulicy w razie jak braku miejsca pod swoim adresem. Tak więc Abonament mieszkańca nie dotyczy całej strefy, tylko danego adresu i okolicy.

     • Dlatego miejsca w strefie są oznaczone znakami zarówno poziomymi jak i pionowymi. Poza tym można parkować bez opłat, oczywiście jeżeli parkowanie jest dozwolone przepisami 🙂 Można jeszcze załapać pamiątkę od Straży Miejskiej 😉

 • Rozumiem, czyli jeśli są miejsca parkingowe przy ulicy w danej strefie, ale miejsca te sa tylko oznaczone znakiem „parking” (ale nie „płatny” tylko samo „P”), to również kierowcy powinni postój opłacić? Pytam, bo obok miejsca w którym mieszkam (w śródmieściu) mało kto opłaca postój, na około 10 samochodów ze 3 osoby mają abonament lub bilet z parkometru, a niestety w centrum z zaparkowaniem jest ogromny problem, także polecałbym częstsze kontrole (okolice ulicy Orzeszkowej, Śniadeckich, Fredry) 🙂

  • Miejsca płatne są oznaczone znakiem pionowym na początku oraz namalowanymi liniami. A co do płatności to nie trzeba mieć nic za szybką ani abo bo można płacić przez aplikację 😊
   Co do kontroli to można zgłosić w MATIP lub na infolinii UM

   • Rozumiem, ale skąd w takim razie kontroler będzie wiedział czy dana osoba zapłaciła za parkowanie czy nie, skoro za szybą nie będzie naklejki aplikacyjnej? 🙂

    • Płacąc za parkowanie czy to w aplikacji czy w parkomacie, podajemy numer rejestracyjny. Kontroler podczas sprawdzania sczytuje numer rejestracyjny z tablicy na aucie i system mu pokazuje czy jest zapłacone czy nie 🙂

 • Czy dobrze rozumiem? Mając plakietkę osoby niepełnosprawnej, mogę parkować za darmo na miejscach do tego wyznaczonych, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, bez względu na to czy jestem mieszkańcem danego osiedla, czy nie?
  Jednak osoba, która takiej plakietki nie ma i np. właśnie przeprowadziła się do Rzeszowa, musi płacić pełen abonament za parking na osiedlu, w którym ma mieszkanie, bo wcześniej nie rozliczała PITu w Rzeszowie?!

 • Czy dobrze rozumiem? Mając plakietkę osoby niepełnosprawnej, mogę parkować za darmo na miejscach do tego wyznaczonych, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, bez względu na to czy jestem mieszkańcem danego osiedla, czy nie?
  Jednak osoba, która takiej plakietki nie ma i np. właśnie przeprowadziła się do Rzeszowa, musi płacić pełen abonament za parking na osiedlu, w którym ma mieszkanie, bo wcześniej nie rozliczała PITu w Rzeszowie?!
  Czy tak?

  • Mając kartę parkingową osoby niepełnosprawnej można parkować na miejscach oznaczonych. A jeżeli na podstawie tej karty wyrobi się abonament w MATIP, to można parkować w całej strefie za 1 zł miesięcznie. Co do abonamentu mieszkańca to trzeba udokumentować zamieszkanie przy danej ulicy. Dowód rejestracyjny musi być na ta osobę i adresy wszędzie musza być zgodne 😊

 • A co jeśli wynajmuje się mieszkanie w strefie płatnego parkowania, ale nie rozliczało się podatku w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie?

  • Witam,
   Kwestia wynajmu jest taka:
   Jeżeli Pan będzie przebywał w Rzeszowie i przyszłe rozliczenie będzie Pan robił w Rzeszowie to do abonamentu wystarczy przedstawić dokument ZAP3. Wnioskiem ZAP3 aktualizuje Pan informację o miejscu zamieszkania w Urzędzie Skarbowym.
   Podsumowując w tym roku może Pan przedstawić ZAP3, a w przyszłym już PIT z adresem rzeszowskim.

 • Dlaczego w Podstrefa II, a także Podstrefa IV opłata za każdą godzinę jest taka sama 2 zł? Przecież według ustawy o drogach publicznych stawka ma być pobierana progresywnie nie więcej niż 20% za druga i trzecią godzinę dopiero czwarta godzina możne być równa stawce za pierwsza godzinę.

  • To pytanie powinno być skierowane do Biura Rady Miasta. Rada uchwaliła takie stawki a RIO pewnie zaakceptowało, a jaka jest tego podstawa to już ciężko mi powiedzieć:)

 • Jak naliczana jest opłata dodatkowa w przypadku gdy ktoś nie wykupi biletu i pozostawi samochód na kilka dni na miejscu postojowym. Czy będzie to 50 zł za każdy dzień. Codziennie dostanie nowe wezwanie? Czy dostanie tylko wezwanie z pierwszego dnia w kwocie 50 zł?

  • Opłata dodatkowa może być wystawiona codziennie. Więc po 5 dniach roboczych może Pan mieć 5 opłat, a kwota zależy od tego kiedy zostanie ona opłacona. tego samego dnia to 30, do 7 dni to 40 a po 7 dniach 50 za każdą sztukę.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.